یک هشدار کوچک اما مهم

01

میهمانان عزیز از خوردن کباب و دل و جگر و گوشت دامهایی که فاقد مهر دامپزشکی هستند و در کشتارگاه های رسمی ذبح نمی شوند به شدت خودداری کنند.

احتمال بیماری های خیلی خطرناک در این شرایط بسیار بالاست، لطفا دوستان و اقوام خود را در این مورد آگاه نمایید.

وسوسه انگیز اما بسیار خطرناک!