ستاره چینی

شب هایی که آسمان ابری و یا مهتابی نباشد، به طور دسته جمعی به محلی با فاصلۀ کمی از هتل رفته و در نقطه ای که تاریکتر است به تماشای صورت های فلکی می‌پردازیم و درحالیکه که احساس می‌شود در لبۀ کهکشان ایستاده ایم از دیدن آسمان شب و بینهایت ستارگان لذت می‌بریم.

عکسهایی که مشاهده می‌کنید عکسهای واقعی منطقه نیست و بدلیل محدودیت امکانات تا کنون موفق به عکسبرداری از آسمان شب روستا نشده ایم اما میهمانان عزیزمان در شب‌های ستاره چینی آسمان را به همین زیبایی خواهند دید و هتل پرنیان سعی نموده عکسهایی را انتخاب نماید که به واقعیات شبهای روستای خمس نزدیک باشد.